คลังชี้แจงการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ในเดืิอนสิงหาคม นี้

0 views
|

คลังชี้แจงการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ในเดืิอนสิงหาคม นี้ จากที่รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือนให้แกประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos