รีวิว สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอส สินเชื่อบ้าน ALL HOME

0 views
|

รีวิว สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอส สินเชื่อบ้าน ALL HOME    สินเชื่อบ้านธนาคารสงเคราะห์ ให้วงเงินตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้  ระยะเวลากู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40ปี โดยผู้อาศัยกู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ไม่เกิน 70 ปี

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos