สร้างรายได้เสริม อาชีพเกษตรกร จากสวนปาล์ผสม

0 views
|

สร้างรายได้เสริม อาชีพเกษตรกร จากสวนปาล์ผสม โดยลักษณะพื้นฐานของครอบครัวจะทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก การปลูกพืชผสมผสานในสวนปาล์มตามแนวพระราชดำริเกษตร-ทฤษฎีใหม่ ส่วนผลผลิตที่ได้จากสวนปาล์มประมาณ 5 ตันต่อปีต่อไร่

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos