สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย 2564 อัตราดอกเบี้ยบ้าน

0 views
|

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย 2564 อัตราดอกเบี้ยบ้าน   ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.64% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 100%  มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos